Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване на сайта

Този уеб сайт е официалният сайт на „Euphoria.events”, по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление.
При използване на този сайт, моля да имате предвид следното:
Съдържание в сайта
„Euphoria.events” гарантира, че страницата не съдържа грешки, и има неприкъсваем достъп до нея.
„Euphoria.events” си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страницата си.
Отговорност за чуждо съдържание
„Euphoria.events” не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.
Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през интернет страницата на „Euphoria.events”, Вие приемате следните условия:
а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;
в) Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.
Авторски права
Функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на „Euphoria.events”. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.
Изявление за защита на личните данни
Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че не събираме личчни данни. Приоритетна цел на „Euphoria.events” е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни.
Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта
Посещавайки интернет страниците на „Euphoria.events”, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.
„Euphoria.events”